Kontakt

Den Entwéckler vu Spellchecker.lu kontaktéieren

Spellchecker.lu ass e Projet vum Michel Weimerskirch. Ze erreechen ass hien ënnert michel@spellchecker.lu. Leider kann net all Email direkt beäntwert ginn, awer Du kanns Dir sécher sinn dass all Kommentar gelies a berücksichtegt gëtt.

Allgemeng Froen zu engem vun de Servicer kënnen aus Zäitgrënn net iwwer E-Mail beäntwert ginn. Benotz dofir wann ech gelift de Forum.

Säit Oktober 2009 schafft de Michel Weimerskirch als Freelance Web-Entwéckler an 2013 huet hien d’Firma Lightbulb s.à r.l. zesumme mam Johny Goerend a Marc Marchal gegrënnt.

 

Michel Weimerskirch, informaticien | Aut. d’établissement: 124387 | RCS: A38457